Nogle mærkedage for Tønder Skakklub

 

Klubdata: Tønder Skakklub stiftet på Tønderhus (Spikergade) - torsdag den 9. november 1922

 

Protokol fra 1922-1947 er bortkommet.

Protokol nr.2 1947-1973

Protokol nr.3 1973-1991

 

1947 : Jens Enevoldsen – Foredrag og simultan – den 17.oktober 1947

1957 : Harald Enevoldsen – Foredrag og simultan – den 1.november 1957

1962 : Placering i 2.division – vest.  Nedrykning til 3.division det følgende år

 

1967 : Taimanov – Simultan i Tinglev – maj 1967

 

1972 : Sønderjysk enkeltmandsturnering  EMT 1972, med Tønder Skakklub som arrangør og Karlo Christensen som  

           turneringsleder. Start den 9.januar på Schweizerhalle (136 deltagere)

 

1977 : SKAKNYT – Tønder Skakklubs medlemsblad  nr.1 -  udkom oktober 1977.

           Redaktion: Niels Falsig og Kaj E. Larsen, Layout: Jørn Lassen.

 

1980 : Jørn Sloth – Foredrag og simultan  6.3.1980      (Skaknyt nr.11)

 

1981 : Curt Hansen    Simultan  22. oktober 1981        (Skaknyt nr.17)

 

1982 : Jubilæumsturnering –  Hurtigskak søndag 5. September 1982   (Skaknyt nr.21)

 

1983 : Sønderjysk enkeltmandsturnering   EMT  1983  (Spillested: Handelsskolen, Plantagevej)

           Datoer: 16/1 -  23 /1 – 3/2 – 26/2    (Skaknyt nr.22 / nr.23 / nr.24 = billeder)

 

1983 : Curt Hansen    Foredrag og simultan  26. maj 1983    (Skaknyt nr.24 =- billeder)     

 

1985 : Nina Høiberg – Foredrag og simultan  31. januar 1985  (Skaknyt nr.31)

 

1990 : Curt Hansen    Foredrag og simultan  6.9.1990   (Skaknyt nr.52)

 

1992 : Peter Heine Nielsen – Foredrag og simultan  16.1.1992  (Skaknyt nr.58)

1992 : Per Andreasen – Foredrag og  Ur-simultan mod 6 unge medlemmer april 1992   (Skaknyt nr.58)

1992 : Curt Hansen  - ankommer og spiller i klubben på førstebrættet i 3.div.                 (Skaknyt nr.60)

 

1993 : Oprykning til 2.division – marts      (Skaknyt nr.62)

1993 : DM 1993  -  EMT med Tønder Skakklub som arrangør. Primus motor: Nis P. Jollmann assisteret af Rene Rathcke

           og Jørn Lassen, samt i mindre omfang mange andre.   Spillested : Tønder Kommunes Øvelsesskole, Holmevej 2

           Fra lørdag den 3. april  til og med mandag den 12. april         (Skaknyt nr.62)

 

1996 : Nedrykning til 3.division – april         (Skaknyt nr.74)

 

1997 : august – oprettelse af Tønder Skakklubs web-sider (webmaster - Niels Falsig)      (Skaknyt nr.79)

 

1997 : Udgivelse af klubbens jubilæumshefte 1922 - 1997   / november. Hovedansvarlige: Gonde Hansen, Kaj E. Larsen og

           Egon Laugesen.                    (Skaknyt nr.80)

           Jubilæumsfesten                    (Skaknyt nr.81 m.bill. / nr.82)       

 

2001 : Tønder Skakklub rykker op i 2.division -  marts                                         (Skaknyt nr.94)

 

 

 

 

Listen er udarbejdet af Gonde Hansen i januar 2002.